background

Kult Matki Bożej w Łopatynie

      Po umieszczeniu Obrazu w łopatyńskim  kościele wieść o cudach dokonujących sie przed tym obrazem rozszerzała się coraz bardziej. Aby uniknąć jakichkolwiek nadużyć już po niecałym roku nakazano obraz wyjąć z ołtarza i opieczętować. Owinięty w obrus ołtarzowy i zapieczętowany obraz złożono pod krucyfiksem w kościele (08.06.1757r.). Rok później, bo 23.08 1758 ks. abp Władysław Łubieński wyznaczył komisję historyczno-teologiczną do zbadania autentyczności i prawdziwości cudów i łask doznanych za pośrednictwem łopatyńskiego obrazu.

                Ks. abp po zapoznaniu sie ze sprawozdaniem wspomnianej komisji 23 lutego 1759 r. wydał dekret w którym nazwał obraz "Cudownym i Łaskawym Obrazem Matki Bożej Łopatyńskiej" i przywrócił mu publiczno-liturgiczną cześć. Dekret ten odczytano w Łopatynie 08 kwietnia 1759 r., a odpieczętowanie obrazu i uroczystą intronizację wyznaczono na 13 maja 1759 r. Uroczystości - przy licznie zgromadzonych wiernych - trwały trzy dni.

                Po tych wydarzeniach Łopatyn zasłynął na Kresach Wschodnich jako sanktuarium maryjne do którego pielgrzymowali liczni wierni, w tym dostojnicy Rzeczypospolitej.

                Polacy mieszkający w Łopatynie po odzyskaniu niepodległości w II Rzeczyspospolitej w Uroczystość Wniebowzięcia NMP tj. 15 sierpnia co roku składali hołd Matce Bożej Łopatyńskiej uczestnicząc w Eucharystii jako wotum wdzięczności za ocalenie kościoła i miasta przed zniszczeniem w czasie dwukrotnego natarcia w lipcu i sierpniu 1920 r. przez konnicę Budionnego.

 

Kościół w Łopatynie odbudowany i odnowiony m.in. dzięki staraniom byłych miwszkańców Łopatyna:

lop2 A   

więcej o Łopatynie można przeczytać:
http://www.kuriergalicyjski.com/historia/portrety-miast/4621-lopatyn-male-miasteczko-z-wielka-historia  skąd pochodzi zdjęcie

2024  Parafia Wójcice   globbers joomla templates