background

Opolskie Dni Madonn Kresowych

    Stowarzyszenie Odnowienia Kościoła w Łopatynie im. Jana Cichewicza zainicjowało i powołało do życia Opolskie Dni Madonn Kresowych w 2011 r. jako cykliczną imprezę otwartą, promującą sanktuaria maryjne, powstałe po II wojnie światowej w wielu miejscowościach Diecezji Opolskiej, do których ludność przesiedlona z kresów wschodnich przywiozła ze sobą dobra naszej kultury, najcenniejsze skarby – obrazy Świętej Bogurodzicy, jedynej i niezawodnej opiekunki, by jej strzegła, broniła niczym tarcza i wspomagała w potrzebie.
   Uratowane przed kradzieżą bądź zniszczeniem przez bolszewickich komunistów wizerunki Matki Boskiej, które przywiązany do nich lud polski i jego kapłani zabrali w długą podróż na Ziemie Odzyskane, są bezcennym dziedzictwem narodowym, ikonami świadczącymi o pamięci pokoleń. Dla starszych, którzy doświadczyli tułaczego losu Kresowe Madonny, patronki kraju lat dziecinnych są świętymi relikwiami, wspomnieniem minionej młodości i okruchami utraconej ojcowizny, która pozostała po tamtej stronie granicy. Dla młodych, urodzonych już na ziemiach zachodnich obrazy te są pomostem łączącym teraźniejszość z przeszłością, z miejscem urodzenia lub pochodzenia ich przodków, z korzeniami, z jakich wyrośli, a o których winni pamiętać.

    Celem Opolskich Dni Madonn Kresowych jest także przypomnienie dawnych miejsc kultu maryjnego na rubieżach wschodnich Rzeczpospolitej, odkrycie ich na nowo dla młodego pokolenia, a ponad wszystko – integracja ludności pochodzącej z tamtych terenów i wysiedlonej z kresów przed ponad 60 laty. Impreza jest okazją do spotkania mieszkańców różnych miejscowości, do wymiany wspomnień i myśli, do wspólnego uczestnictwa w nabożeństwie i kresowej biesiadzie.
(tekst za:  http://www.stowarzyszenielopatyn.pl/index.php/aktualnosci/120-ii-opolskie-dni-madonn-kresowych )

 

I Opolskie Dni Madonn Kresowych  - 11.09.2011  - MB z Łopatyna / Wójcice:

MBŁopatyńska

 

 II Opolskie Dni Madonn Kresowych  - 09.09.2012  - MB z Horodenki / Kępnica:

MII

 

III Opolskie Dni Madonn Kresowych  - 18.08.2013  - MB z Kozowej / Nowy Las:

MIII

 

IV Opolskie Dni Madonn Kresowych  - 31.08.2014  - MB z Pustomyt / Ścinawa Mała:

MIV

V Opolskie Dni Madonn Kresowych  - 09.08.2015  - MB z Monasterzysk / Bogdanowice:

MV

 

VI Opolskie Dni Madonn Kresowych - 20.08.2017 - MB z Biłki Szlacheckiej / Grodziec:
BSMB 

VII Opolskie Dni Madonn Kresowych - 19.08.2018 - MB z Buszcza / Racławice Śl.:

Buszcz

2024  Parafia Wójcice   globbers joomla templates