background

Jak przekazać darowiznę na Kościół i odliczyć ją od podatku

Darowizna na cele kultu religijnego


Skoro wielu z nas przekazuje pieniądze "na Kościół" to warto wspomnieć, że można dzięki temu zapłacić mniejszy podatek!

Najpopularniejszym sposobem przekazywania środków pieniężnych jest dokonanie darowizny na cele kultu religijnego.


Odliczenie od dochodu przysługuje od kwoty poczynionej darowizny, jednak nie wyższej niż 6 % rocznego dochodu podatnika (10% w przypadku osób prawnych).

Musimy pamiętać, iż do limitu tego włączamy również wydatki na cele związane np. z krwiodawstwem czy innymi organizacjami. Ważny jest cel darowizny, który musi dotyczyć wydatków związanych z kultem religijnym, czyli remontami kościołów, zakupem szat liturgicznych, itp.
Należy pamiętać, iż do sumy tej nie wlicza się wydatków na działalność charytatywno-opiekuńczą, ani 1% jaki przekazujemy na rzecz organizacji pożytku publicznego.Dokumentowanie darowizn


Najważniejszą kwestią jest należyte udokumentowanie faktu przekazania darowizny. Bezwzględnie darowiznę należy wpłacić na rachunek bankowy parafii (koniecznie z zaznaczeniem celu darowizny: "Darowizna na cele kultu religijnego").Dzięki temu będziemy dysponować dowodem wpłaty, który umożliwi nam wpisanie do deklaracji rocznej (konkretnie w PIT/0) ogólnej kwoty darowizny oraz tej odliczanej, a także wskazanie nazwy i adresu obdarowującego, jak i obdarowanego. Inne sposoby dokonywania wpłat są kwestionowane przez organy podatkowe.

Dla porządku należy dodać, iż darowizny nie muszą być pieniężne. Dla potrzeb darowizn w naturze (rzeczowych), np. pustaki na budowę kościoła, wartość przedmiotu darowizny ustala się w drodze umowy. Wycena winna odzwierciedlać kwoty rynkowe, inaczej urzędy skarbowe mogą zanegować taką operację.
Darowizny od dochodu odliczyć mogą podatnicy rozliczający się według skali podatkowej oraz ryczałtowcy. Nie jest to możliwe w przypadku osób płacących podatek liniowy (19%).

nr konta bankowego i inne dane naszej Parafii jest podany w dziale "kontakt" :)


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2010 r., nr 51, poz. 307)
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. 2000 r., nr 54, poz. 654)
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1989 r., nr 29, poz. 154)

2022  Parafia Wójcice   globbers joomla templates