background

Chrzest święty - początek

   Zacznę od nieco przewrotnej strony: zanim przyjdziecie do kapłana prosić o chrzest Waszego dziecka, zadajcie sobie pytanie i odpowiedzcie na nie: PO CO? Po co chcemy ochrzcić nasze dziecko? czy wiem czym jest chrzest, że chcę nim uszczęśliwić swoją pociechę?  - a jeśli już ochrzcicie dziecko to powstaje drugie pytanie: i co dalej?

   W czasie obrzędu chrztu kapłan zapyta Was: "Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczał Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?" 
A Wy odpowiecie: Jesteśmy tego świadomi. 

hmmm... i o to właśnie chodzi, żebyście przeżyli ten piękny sakrament w pełni świadomi także konsekwencji dla Was z niego wynikających.

...

wymagane dokumenty:
- akt urodzenia dziecka (do wglądu)
- dowody osobiste rodziców
- zaświadczenie od proboszcza dla chrzestnych (dotyczy osób spoza parafii)
- dane chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania)

2024  Parafia Wójcice   globbers joomla templates