background

Dzięki dobrym ludziom mozemy obejrzeć w internecie kilka filmów z historii naszej Parafii!

koronacja MB Łopatyńskiej z 1986 roku

oraz dożynki gminne w Wójcicach z 1994 roku

Dobrym ludziom dziękuję za ocalenie kawałka historii. 

może będzie więcej takich filmów?

linki do wspomnianych wydarzeń:

Niedaleko Wójcic (ok. 2500m od kościoła parafialnego) znajduje się niewysokie wzniesienie (275m n.p.m.) z którego roztacza sie fantastyczny widok na całą okolicę.
Na szczycie wzniesienia znajduje się ponad 4 metrowa kolumna z XVIII w. (dokładnie 1721 lub 24) z figurą Boga Ojca. W lewej ręce trzyma On kulę ziemską,, a prawą błogosławi.  Twarz ma zwróconą w kierunku kościoła otmuchowskiego.

GBO 04.16

zdjęcie z 30.04.2016 - jeszcze 150 m ;)

Czytaj więcej: Góra Boga Ojca

Najstarsze witraże - i najcenniejsze -  naszego kościoła pochodzą z wrocławskiej pracowni Adalberta Rednera i wykonane zostały w 1896 roku.
Umieszczone są w przezbiterium i przedstawiają kolejno : św. Józefa, Najświętsze Serce Pana Jezusa, Serce Maryi i św. Antoniego Padewskiego. Pierwotnie witraże te koncentrowały się wokół umieszczonego centralnie za krzyżem ołtarzowym obrazu św. Andrzeja Apostoła.

20

21  22 

 24  25

25a 

Pod koniec roku 1969 ówczesny proboszcz parafii podjął decyzję o zmianie wystroju kościoła, oraz o jego przemalowaniu. Przy okazji wyjęto obraz św. Andrzeja Ap. a w to miejsce wstawiono istniejący do dziś witraż św. Andrzeja Ap

P1120146a    .23

tak dziś wygląda obraz który był umieszczony w prezbiterium (zdj. S. Kaliciński)

 Projektantem witrażu był nieznany z imienia i nazwiska "malarz z Krakowa"
a wykonawcą Zakład Witraży K. Romańczyk z Siemianowic. W prezbiterium umieszczono jeszcze dwa witraże z symbolami eucharystycznymi.

18      19

W nawie głównej wymieniając zbutwiałe okna wstawiono 6 witraży przedstawiających symbolicznie sześć prawd wiary.

01

02

 

Wykonawcą projektów tych witraży był pan Zygfryd Porada z Gogolina.
Na chórze wstawiono 5 witraży. 

11

Koszt tych witraży to ok. 115 tys ówczesnych złotych; jeden witraż na chórze zakupiły Róże Różańcowe, witraż św. Andrzeja Ap. ufundował ks. Kwiatkowski z rodziną.

informacje pochodzą ze źródeł własnych oraz Kroniki parafialnej

    Na skutek zbliżania się frontów alianckich, głównie Armii Czerwonej, Niemcy ewakuowali więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych w głąb III Rzeszy, gdzie mieli dalej służyć jako darmowa siła robocza. Skrajnie wyczerpani pobytem w obozie i morderczą pracą więźniowie maszerowali zimą, w samych pasiakach, o głodzie, nocując najczęściej pod gołym niebem. Każde odstępstwo od kolumny lub upadek karane były natychmiastowym rozstrzelaniem. Większość więźniów nie przeżyła marszów ewakuacyjnych, stąd ich nazwa – Marsze Śmierci.

Czytaj więcej: Więźniowie Auschwitz

    Na chórze  kościoła były przechowywane dwa duże obrazy przedstawiające św. Jana Nepomucena
oraz św. Rodzinę. Obraz Św. Rodziny był dziurawy i bardzo uszkodzony, Jan Nepomucen trzymał się lepiej. 

    Okazało się, że obraz Św. Rodziny był bardzo czczony przez byłych mieszkańców Wójcic, a ponieważ zbliżał sie Metropolitalny Rok Rodziny - postanowiliśmy ten obraz odnowić i uroczyście intronizować go w kościele
na rozpoczęcie Roku Rodziny. Dzieki ofiarności Parafian tak się stało.

   Obraz ten przedstawia św. Rodzinę na tle kościoła w Wójcicach (wybudowanego w 1825 r.)

     Przed wojną obrazy te znajdowały sie w bocznych ołtarzach: Św. Rodzina z lewej strony - tam gdzie teraz jest ołatrz Serca Pana Jezusa, a św. Jan Nepomucen z prawej strony - tam gdzie teraz jest ołatrz MB Łopatyńskiej
(co widać na starej fotografii)

17a Woitz 1925 Sankt Andreas Kirche 

Oba obrazy powstały w 1900 roku, a namalował je pochodzący ze znanej rodziny malarzy Franz Templer ze Zlatych Hor.

Franz Templer urodził się 09 kwietnia 1854 w Zlatych Horach pod nr 140. Talent do malowania odziedziczył po ojcu. On też nauczył go sztuki malarskiej.  Franz Templer był administratorem  restauracji w Złotych Horach, która stała w pobliżu  nowo powstającego kościoła pielgrzymkowego Marii Panny, gdzie pracował jako zakrystianin. 
Na poddaszu restauracji miał swoją pracownię malarską. Jego twórczość była wyłącznie religijna, a prace które wykonał można spotkać w kościołach wokół Zlatych Hor, Opavy i Bruntalu a także w Polsce. W przeciwieństwie do swojego brata Rudolfa mieszkał całe  życie w Zlatych Horach, gdzie zmarł 5 listopada 1930 roku.

obraz Św. Rodziny i św. Jana Nepomucena:

F.Templer Św. Rodzina01   F. Templer Jan Nepomucen01 

Przed obrazem Św. Rodziny raz w miesiącu modlimy się po Mszy św. w intencji naszych rodzin po czym następuje indywidualne błogosławieństwo rodzin relikwiami św. Andrzeja Apostoła. 
Obraz św. Jana Nepomucena wisi na chórze kościoła.

 

2019  Parafia Wójcice   globbers joomla templates