background

Wota

"Dar wotywny, wota dziękczynne – dar składany jako wyraz wdzięczności Bogu, w kościołach lub miejscach pielgrzymek. Wota, to przedmioty często wiążące się z określoną intencją modlitwy, lub jej wysłuchaniem. Są to np. kule inwalidzkie, różańce, serca z metali szlachetnych, biżuteria, odlewy części ciała, etc."

w naszym sanktuarium przybywa kilka takich wotów w ciągu roku.


jeśli ktoś chce w ten sposób podziekować Bogu to bardzo proszę o kontakt osobisty.
Każdy dar wotywny jest opisany - zawiera następujące dane kto, kiedy i za co składa ów dar. 

Ze względu na to, że czasami są to sprawy bardzo osobiste, dane te nie będą ujawnione w najbliższych latach. 

jedne z ostatnich darów wotywnych:

204c  209a 

2024  Parafia Wójcice   globbers joomla templates